موقعیت فعلی شما : خانه/

عمده ترین مشکل مهدهای کودک روستایی قشم کمبود فضای آموزشی استاندارداست

اسماعیل کیانی رئیس اداره بهزیستی قشم گفت: محروم بودن از فضای آموزشی ایمن و استاندارد، عمده ترین مشکل مهدهای کودک روستایی جزیره است.

آخرین اخبار