برچسب : مسعود بصیری
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 8, 1399
کودکان و خانواده‌ها در معرض آسیب‌های فضای مجازی قرار دارند

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور : کودکان و خانواده‌های ایرانی در معرض آسیب‌های فضای مجازی قرار دارند و باید برنامه ریزی لازم برای مقابله با تهدیدات آن‌ها صورت گیرد.