نوجوان پارس آبادی برگزیده مسابقه نقاشی هیکاری کشور ژاپن شد

نوجوان اهل شهرستان پارس آباد استان اردبیل و عضو مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیده مسابقه نقاشی هیکاری کشور ژاپن شد.

جدیدترین
پربازدیدترین