موقعیت فعلی شما : خانه/

کسب دومقام ارزشمندتوسط اعضای کانون قزوین

دو عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در ششمین دوره مسابقات کشوری رباتیک آزاد موفق به کسب مقام دوم و چهارم مسابقات شدند

آخرین اخبار