موقعیت فعلی شما : خانه/

آموزش شهروندی اولویت خانه‌های کودک در سراهای محلات شمال تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران گفت: خانه‌های کودک سراهای محلات شمال تهران با اولویت آموزش شهروندی کودکان را در مسیر زندگی با نشاط و مسئولیت پذیر هدایت می‌کنند.

مسئولیت را چگونه به كودكان بیاموزیم ؟

برای پرهیز از عواقب نامطلوبی كه در واگذاری مسئولیت ها ممكن است مطرح باشد ، مربیان و روانشناسان تربیتی نكاتی را پیشنهاد می كنند كه اهم آنها در این مطلب آمده است.

بررسی نقش نگهداری حیوانات در روند رشد فکری و عاطفی کودک

کودکان بعد از سن 3 سالگی بازی با حیوانات را یاد می‌گیرند و به عقیده دانشمندان حوزه تکامل روانشناسی، کودکان براساس تکامل دیرینه شناسانه خود بازی‌ها را به مرور یاد می‌گیرند.

آخرین اخبار