برچسب : مریم علیشیری
1 مطلب موجود میباشد
دی 23, 1399
جزئیات طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان

بارزترین شاخصه این طرح این است که از ادبیات جرم‌سازی و جرم‌انگاری برای کودک و خانواده و تعقیب وگریز دوری شده و ‌جمع‌آوری به ساماندهی تغییر پیدا کرده و بحث توانمندسازی بصورت شاخص مطرح شده است .