موقعیت فعلی شما : خانه/

تاسیس بیمارستان جدیدکودکان نیازمند کمک شهرداری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه حوزه سلامت بسیار «پر دردسر» و پر چالش است، از شهرداری درخواست کرد تا برای ساخت بیمارستان جدید کودکان در راستای منویات رهبری برای خدمات بهتر در حوزه جمعیت کمک کند.

آخرین اخبار