موقعیت فعلی شما : خانه/

استخوان های کشف شده دو کودک آبادانی در منزل پدربزرگ

اوایل دومین هفته مردادماه مردی در تماس با پلیس ١١٠ شهر آبادان از ماجرای ناپدیدشدن دو بچه‌اش در روستای خضر نبی خبر داد و تیمی از مأموران با مراجعه به این روستا برای تحقیقات ابتدایی وارد عمل شدند.

آخرین اخبار