برچسب : مرضیه صادق
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 18, 1400
یک نویسنده و تصویرگر کتاب کودک درگذشت

مرضیه صادق، نویسنده و تصویرگر کتاب کودک، در اثر سکته قلبی ناشی از کرونا درگذشت.