موقعیت فعلی شما : خانه/

تیک عصبی در کودکان

به گزارش کودک پرس پرس :  تیک در مردها سه برابر بیشتر از زن هاست و تیکهای مزمن بیشتر بین سنین شش تا دوازده سالگی دیده می شود. تیکهای گذرا تیکهای حرکتی معمول که اغلب در حدود سه و نیم سالگی شروع می شوند به کودکان کمک می کنند تا انرژی عصبی را آزاد کنند. هفتاد و […]

آخرین اخبار