برچسب : مراقبت و نگهداری
1 مطلب موجود میباشد
مشاور امور زنان مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران:
دی 15, 1399
برگزاری طرح آموزش مهارت‌های کودک‌یاری در شهرستانهای تهران

مشاور امور زنان مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت طرح آموزش مهارت های کودکیاری ویژه دانش آموزان پایه یازدهم و مربیان اجرا می‌شود و کارگاه آموزشی دوره مراقبت و نگهداری کودک و یژه مدیران و مربیان مجری طرح با همکاری مستقیم امور زنان وزارت آموزش و پرورش در روز چهارشنبه هفدهم دی ماه برگزار می‌شود.