موقعیت فعلی شما : خانه/

مراقبت غذایی-دارویی در دوران بارداری

با توجه به این که هر زن باردار در طی دوران بارداری می بایست به میزان مشخصی اضافه ی وزن داشته باشد و کم یا زیاد بودن بیش از حد اضافه وزن می تواند، برای مادر و جنین خطر ساز تلقی شود.

آخرین اخبار