موقعیت فعلی شما : خانه/

روزگار کم فروغ ادبیات کودک و نوجوان

طاهره شاه‌محمدی نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به رواج فرهنگ شرق آسیا در ایران می‌گوید: کی‌پاپ‌ها‌، مانگاها و فیلم‌های کره‌ای در میان دانش‌آموزان ایرانی بسیار رواج یافته‌اند و امروز کمتر دانش‌‌آموزی را می‌توان یافت که تحت تاثیر این فرهنگ نباشد.

داریوش ارجمند:

مرادی کرمانی سنت اگزوپری ایران

داریوش ارجمند:بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به نقش مرادی کرمانی در احیای ادبیات کودکان و نوجوانان گفت: به اعتقاد من مرادی کرمانی سنت اگزوپری سرزمین من است و شاید بزرگتر از اوست.

آخرین اخبار