موقعیت فعلی شما : خانه/

افزایش استانداردهای زندگی کودکان در شهرکرد

شهردار شهرکرد از برنامه مدیریت شهری برای تبدیل این شهر به شهر دوستدار کودک خبر داد.

مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری

کودکان و نوجوانان در دیدار با مدیران ارشد شهرداری منطقه یک با ارائه نظرات و پیشنهادات خود در تصمیمات شهری این منطقه مشارکت کردند.

نوروزی تاکید کرد: عزم مدیریت شهری بر تحقق شهر دوستدار کودک

شهردار اصفهان با بیان اینکه در طراحی شهری باید به نیاز کودکان و آینده آنان توجه و با عدالت برخورد شود، گفت: اراده مدیریت شهری اصفهان بر تحقق شهر دوستدار کودک است.

آموزش‌های شهروندی در پایگاه‌های تابستانی گسترش می‌یابد

محسنی با اشاره به ارائه آموزش‌های شهروندی در پایگاه‌های تابستانی گفت: این پایگاه‌ها با رویکرد آموزش شهروندی مورد استقبال نوجوانان قرار گرفته و بیشتر از هزار دختر و پسر نوجوان در این پایگاه‌ها اوقات فراغتشان را سپری می‌کنند و از برنامه‌های متنوع مدیریت شهری استفاده می‌برند.

آخرین اخبار