برچسب : مدرس ادبیات کودک
1 مطلب موجود میباشد
تیر 15, 1400
نقش مهم ادبیاتِ زبان مادری در حیات فرهنگی کودکان

مسعود ناصری مدرس ادبیات کودکان معتقد است: ادبیاتِ زبان مادری نقش مهمی در حیات فرهنگی کودکان دارد و آنها باید در ابتدا از طریق زبان مادری، طعم ادبیات را چشیده و سپس زبان رسمی را یاد بگیرند.