موقعیت فعلی شما : خانه/

درخواست عجیب یک مدرسه ایتالیایی از دانش‌آموزان مهاجر

در یک مدرسه ایتالیایی برای آنکه خطری متوجه سلامت دیگر دانش‌آموزان نشود از کودکان مهاجر درخواست شده از سرویس‌های بهداشتی جداگانه استفاده کنند.

آخرین اخبار