برچسب : محمود راوری
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 9, 1399
افزایش شیردهی مادر سبب ایمنی نوزاد در دوران کرونا می‌شود

عضو کمیته کشوری تغذیه با شیر مادر گفت:‌ در دوران کرونا، زمان شیردهی به نوزادان باید افزایش یابد زیرا سیستم ایمنی کودک با شیر مادر تقویت می‌شود و در برابر این پاندمی ایمنی پیدا می کند.