برچسب : محمد مصدق
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 9, 1399
حمایت از حقوق بشر و کودکان، اولویت دستگاه قضا

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بر حمایت قانونی از کودکان در دستگاه قضایی تاکید کرد.