برچسب : محمد روشن
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 29, 1399
قانون اهدای جنین نواقص فراوان دارد

محمد روشن گفت: از سال ۷۹ مصلحت کودک در قوانین ما مطرح و جدی شد به طوری که در مواد ۱۰۴۱ و ۱۱۸۴ قانونی مدنی این موضوع مطرح شده است.