برچسب : محسن هجری
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 24, 1400
کانون پرورش فکری کودک و نوجوان باید مستقل باشد

هجری معتقد است، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بایستی به یک نهاد و سازمان مستقل تبدیل شود تا بدون تأثیرپذیری از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش بتواند به هدف اصلی خود یعنی پرورش خلاقیت مخاطبان جامه عمل بپوشاند.