برچسب : محسنی
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 18, 1399
تاسیس ۲۰۰ مرکز ورزشی کودک محور در تهران

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از تاسیس ۲۰۰ مرکز ورزش کودکان با همکاری بخش خصوصی خبر داد.