برچسب : مجید کجیدی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 25, 1399
مجیدی: همه بچه‌های فیلم خورشید از قبل بچه‌های کار بودند/ ماموریت خودم را دفاع از کودکان کار می‌دانم

کارگردان فیلم خورشید گفت: «خورشید» فیلمی برای کودکان کار است و ماموریت خودم را دفاع از این کودکان می‌دانم.