موقعیت فعلی شما : خانه/

مجتمع فرهنگی و هنری غدیرمیزبان آثار کودکان محمود آبادی

32 کودک و نوجوان محمودآبادی 83 اثر هنری خود را با مضمون زندگی اجتماعی و موضوعات شهری در مجتمع فرهنگی و هنری غدیر به نمایش گذاشته اند.

آخرین اخبار