برچسب : مجتبی همتی فر
2 مطلب موجود میباشد
بهمن 7, 1399
رویکرد مهدهای کودک غیرتربیتی و اقتصادمحور است

گرچه تربیت کودکان همواره برای دو نهاد خانواده و آموزش از اهمیت بسزایی برخوردار بوده با این حال این مهم گاه به‌ویژه از سوی نهاد آموزش رسمی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

دی 26, 1399
نگاه عابربانکی به مهد کودک ها! / ارائه فعالیت‌های پوچ تربیتی در برخی مهدکودک‌ها

پژوهشگر تعلیم و تربیت گفت: ارائه زبان‌های دوم و سوم، فعالیت‌های پوچ تربیتی مثل محاسبات ذهنی که ارزش تربیتی نداشت و فعالیت‌هایی که ناظر به تفاخر والدین بود وارد خدمات برخی مهدهای کودک شده است.