برچسب : مجتبی میرزایی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 12, 1399
راه اندازی مرکز تخصصی « مسجد، مادر و کودک» توسط ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور

میرزایی نسب با اشاره به اجرای موفق طرح « کوثر رسالت» در ۱۰ استان کشور گفت: مرکز تخصصی با عنوان « مسجد، مادر و کودک» در ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور راه اندازی می شود.