برچسب : مجتبی توانگر
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 14, 1399
صیانت از کودک نیازمند همراهی همه است

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در توئیتی به صیانت از کودکان در فضای مجازی اشاره کرد.