برچسب : متل
1 مطلب موجود میباشد
اردیبهشت 6, 1400
متل ها ترکیب قصه با شعر و ترانه هستند

مربی فرهنگی و قصه گوی منتخب کشوری کانون پرورش فکری کودکان خوزستان با اشاره به نقش ادبیات شفاهی در انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر گفت : متل ها مرزآمیختگی بین قصه با شعر و ترانه هستند.