موقعیت فعلی شما : خانه/

کلاس های شعر و نویسندگی برای کودکان افغانستانی

نادر موسوی مدیر ماهنامه کودکان آفتاب: با توجه به مغفول ماندن شعر برای کودکان افغانستانی تلاش داریم با برگزاری کلاس‌های آموزشی، نویسندگان و شاعران خوبی به جامعه مهاجر تحویل دهیم.

آخرین اخبار