موقعیت فعلی شما : خانه/

ایجاد آرامش در بارداری با ماساژدرمانی

به گزارش کودک پرس پرس : خانم های باردار با ماساژ آرام می شوند وضعیت خانم ها در این دوران متفاوت است و خوابیدن و بلندشدن از خواب برایشان سخت و طاقت فرسا است بانوان مبتلا به افسردگی با کم ماساژ درمانی به آرامش خواهند رسیدبهبود کلی در خلق و خو  ،کاهش سطوح کورتیزول ،کاهش اضطرابوکاهش درد […]

آخرین اخبار