موقعیت فعلی شما : خانه/

جشنواره استانی قصه گویی در مازندران برگزار می شود .

قاسم عزیز زاده گرجی ، مدير كل كانون پرورش فكری كودكان ونوجوانان مازندران گفت : در راستای برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی قصه گویی، امسال جشنواره استانی قصه گویی 18 و19 مهر در مرکز فرهنگی و هنری شهرستان نکا و چالوس برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار