موقعیت فعلی شما : خانه/

معمای فرزندخواندگی در ایران

موافقان این طرح براین باورندقانون جدید شرایط فرزندخواندگی را تسهیل ومدت زمان نگهداری از کودکان درمراکز حمایتی را به کمترین زمان رسانده است.اما نمایندگان مخالف قانون فرزندخواندگی از اجرای ناقص قانون انتقاد می‌کنند

آخرین اخبار