موقعیت فعلی شما : خانه/

اول خودت را اصلاح کن!

ویژگی های والدین سالم از دیدگاه آیات و روایات چیست؟ و پدر یا مادر سالم چه ویژگی هایی می توانند داشته باشند؟ زمانی که خودمان از بعضی جهات ضعف داریم ، آیا می توانیم بدون رفع آن مشکلات با فرزندان خود ارتباط برقرار کنیم؟

طرز برخورد با بچه هاي زبان دراز

حاضر جوابي يا به اصطلاح زبان درازي، يعني پاسخگويي و واکنش سريع (گاه بي ادبانه و شروروانه) نسبت به بزرگ ترها.

آخرین اخبار