موقعیت فعلی شما : خانه/

مرد طلایی المپیک به یاری کودکان نیازمند شتافت

قاسم رضایی مرد مدال‌آور المپیک 2012 لندن و 2016 برزیل عصر امروز با حضور در پایگاه مرکزی کمیته امداد آمل به کودکان نیازمند و دانش‌آموزان بی‌سرپرست کمک کرده ودر جشن عاطفه‌ها شرکت داشت

آخرین اخبار