موقعیت فعلی شما : خانه/

آخرین وضعیت اکران آزمایشی گروه کودک

فرشته طائرپور درباره‌ی آخرین وضعیت راه‌اندازی گروه سینمای کودک اظهار امیدواری کرد که طرحی که برای اجرا دارند، به نتیجه برسد و در نیمه دوم آبان ماه اکران آزمایشی گروه کودک را شروع کنند.

آخرین اخبار