موقعیت فعلی شما : خانه/

۵۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر غذایی کودکان در مناطق محروم اختصاص داده شد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تخصیص 50 میلیارد تومان اعتبار به منظور ارائه یک وعده غذای گرم به کودکان روستاهای محروم کشور خبرداد.

آخرین اخبار