موقعیت فعلی شما : خانه/

تضمین شدن بهبودی کودکان ضربه مغزی با فعالیت زودهنگام

نتایج کارآزمایی بالینی کانادایی نشان می‌دهد بازگشت به فعالیت بدنی غیرتماسی سه روز پس از ضربه مغزی بی‌خطر است و شاید حتی برای کودکان مفید باشد.

کارهایی که کودک از سه سالگی می تواند انجام بدهد

کودک در سه سالگی می تواند از دستانش استفاده کند به همین دلیل بهتر است از او در فعالیت های زیر استفاده شود: 1- ریختن مایعات بر روی خمیر 2- مخلوط کردن خمیر کیک 3- تکان دادن شیر نوشیدنی

آخرین اخبار