موقعیت فعلی شما : خانه/

چطور فزرندمان را تشویق به نماز خواندن کنیم؟

ا چند روش کاربردی که والدین می‌توانند، با به کارگیری آنها اثر مثبت در نهادینه نمودن نماز در فرزند خود به جا بگذارند، آشنا شوید .

مسابقه نقاشی با موضوع نمازدرمهابادبرگزارشد

کودکان ونونهالان مهابادی در مسابقه نقاشی با موضوع نماز که در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزارشدبا هم رقابت کردند.

آخرین اخبار