برچسب : فرهیختگی
1 مطلب موجود میباشد
دی 17, 1399
ملکیان: هدف آموزش و پرورش کشور ما فرهیختگی نیست.

هدف نظام آموزش و پرورش تنها یک چیز است و آن آموزش دیدن برای تصدی یک شغل و حرفه در جامعه. یعنی فرزند شما به عنوان یک ماده خام زمانی که وارد مهد کودک می شود تا زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود تنها یک هدف را دنبال می کند و آن یافتن شغلی درخور و مناسب خود است.