برچسب : فرهنگ کودکان
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 14, 1400
روزي جهاني براي کتاب کودکان

دوم آوریل، برابر را ۱۳ فروردین، روز جهانی کتاب کودک نامگذاری شده است که اهمیت توجه کودکان به این یار مهربان و آنچه را به آینده سازان این جهان می‌آموزیم، یادآوری می‌کند.