برچسب : فرهنگ فاطمی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 20, 1399
لزوم استفاده از ظرفیت«فضای مجازی» برای ترویج فرهنگ فاطمی

آیت الله طبسی با بیان اینکه زهراشناسی باید از مهد کودک به بچه ها آموزش داده شود گفت: فضای مجازی ظرفیت بسیار خوبی برای ترویج فرهنگ فاطمی است.