موقعیت فعلی شما : خانه/

فتق ناف نوزادان چیست و راهای درمان آن

به گزارش کودک پرس پرس : تنها ارتباط خونی جنین با مادر از طریق جفت و بند ناف است . بند ناف واسطه ارسال مواد غذیی از بدن مادر از طریق جفت به کودک است . با تولد نوزاد ین بزرگترین پل ارتباطی مادر و کودک قطع می شود و از آن پس خون نوزاد مستقل شده […]

آخرین اخبار