برچسب : غلامعلی صادقی
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 3, 1399
دادگستری خراسان ‌رضوی پرونده کودک‌آزاری را بطور ویژه رسیدگی می‌کند

غلامعلی صادقی به همین منظور با صدور دستور ویژه، رییس حوزه قضایی ششتمد را ملزم نمود تا با قید فوریت نسبت به دستگیری متهم یا متهمان کودک‌آزاری اخیر در این منطقه و رسیدگی سریع به پرونده قضایی آن اقدام کند.