موقعیت فعلی شما : خانه/

رفتارهای مغرورانه کودکان

هرگز فرزندان خود را مخصوصا پسرها را خیلی مغرور و از خود راضی بار نیاورید.

عوامل و انگيزه های دروغ

كودك وقتي دروغ مي گويد به خاطر اين است كه از مجازات مي ترسد. اگر راست بگويد، از مكافات امري كه مرتكب شده ايمني ندارد .

نقش مهر پدری در تربیت کودک

مدیری که سخن از مدیریت اوست دو شأن دارد، شأن مردانگی که به او اقتدار، قاطعیت و صلابت می‏بخشد و شأن پدری که وی را سرشار از مهر و شفقت نسبت به فرزند می‏نماید و پدر در مسیر تربیت به این هر دو امر نیازمند است.

نقش والدین در تربیت كودكان كارآفرین

هر زمان كه از گوشه كنار میهن عزیزمان اخباری از افتخار آفرینی و درخشش استعدادهای فرزندان این آب و خاك در تمامی عرصه های نوآوری ،ابتكار ،خودكفایی و در نهایت كارآفرینی آن هم به معنای واقعی كلمه می شنویم از شدت شوق و غرور قلبهایمان به لرزه می افتد.

آخرین اخبار