برچسب : علی گو
3 مطلب موجود میباشد
فروردین 21, 1400
افزایش کودک آزاری در دوران کرونا

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش خشونت‌های خانگی( همسرآزاری و کودک‌آزاری) در دروان کرونا در سال گذشته خبر داد.

فروردین 14, 1400
اورژانس اجتماعی فرد را از وضعیت مخاطره‌آمیز نجات می‌دهد

مجموعه اورژانس اجتماعی شامل فعالیت‌هایی است که در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی اقدام به مداخلات اجتماعی می‌کند

اسفند 11, 1399
آزار روانی کودکان بیشترین نوع کودک آزاری است

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره معضل کودک آزاری و اقدامات سازمان بهزیستی در این حوزه، توضیحاتی داد.