برچسب : علی اکبر شیرکوند
1 مطلب موجود میباشد
اسفند 12, 1399
علی اکبر شیرکوند: آمار مطالعه در کودکان زیر دبستان بیشتر از رده های سنی دیگر است

علی اکبر شیرکوند در دیدار با اعضا و مدیر مسئول انتشارات ماه پیشونی واقع در باغ کتاب گفت: فرهنگ مطالعه بسیار حائز اهمیت است و باید در این خصوص کاری اساسی صورت پذیرد؛ و پیشنهاد اینجانب گنجاندن زنگ مطالعه در مدارس آموزش و پرورش است.