برچسب : علی اصغر عنابستانی
1 مطلب موجود میباشد
دی 27, 1399
در ساختار حقوقی و بوروکراسی کار کودکان پذیرفته شده نیست

رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در ساختار حقوقی و بوروکراسی موضوع کار کودکان پذیرفته نیست و همین عاملی بر نبود حمایت و ساماندهی کودکان کار است.