برچسب : علیرضا شریفی یزدی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 11, 1399
دامی که در زمان کرونا،کودکان بیشتری را می بلعد

با آمدن کرونا،کودکان از فرصت بسیاری برای استفاده از برنامه های تلویزیونی و فضای مجازی دارند. اما به نظر می رسد جای خالی برنامه های مناسب کودک و نوجوان، سبب شده است آنها در دام فضای مجازی بیشتر اسیر شوند.