برچسب : علیرضا داوودی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 7, 1399
مهم‌ترین رکن پرورش کودک، خانواده است

داوودی در رادیو گفت‌وگو بیان کرد: رکن اول پرورش کودک پدر و مادر هستند، چرا که اگر خود پدر و مادر به بالندگی در حوزه پرورش نرسیده باشند، کودکان هیچ خروجی نخواهند داشت.