برچسب : عرصه فرهنگی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 15, 1399
مدارس سنگر مهمی در عرصه جهاد فرهنگی هستند

امام جمعه کرج با بیان اینکه تربیت درست کودکان به معنی حرکت در ادامه مسیر انقلاب است، گفت: یکی از سنگرهای مهم عرصه جهاد «مدارس» هستند.