موقعیت فعلی شما : خانه/

بچه های خوب، عادت های بد!

به گزارش کودک پرس پرس :اگر نمودار نظارت بر عادت نشان دهد که عادت غالباً در مکان مخصوصی مثلاً جلوی تلویزیون انجام می شود، شما می توانید یک جفت دستکش کنار تلویزیون بگذارید و به کودکانتان بیاموزید زمانی که به تلویزیون نگاه می کنند، آنها را بپوشند. کسانی که مدام پاهایشان را تکان می دهند، یا با […]

آخرین اخبار